Hrubá mzda
Výpočet odvodov
Starobné poistenie:
Nemocenské poistenie:
Invalidné poistenie:
Poistenie v nezamestnanosti:
Zdravotné poistenie:

Odvody spolu:

Výpočet dane
Hrubý základ dane:
Odpočítateľná položka na daňovníka:
Upravený daňový základ:
Daň (19%):

Čistá mesačná mzda k výplate:
 

Výpočet mzdy má len informačný charakter.